Naslovnica 03 2020

Mt 4,1–11

HUDIČ SKUŠA TUDI VSAKOGAR izmed NAS

Kaj nam želi evangeljski odlomek povedati s predstavljenimi skušnjavami?

Prva skušnjava se izraža kot težnja, da bi vse uporabili zase, da bi vse zaužili. Danes ta skušnjava ne pomeni več, da bi hoteli iz skoraj vsega pripraviti užitno jed, ampak se za nas nakazuje nevarnost, da vse požiramo, da tudi to, kar je sveto, uporabljamo zase. Od vsega moramo imeti neko korist, celo od vere, celo od molitve. Vse se meri po svoji uporabnosti. Vse služi nam in zadovoljevanju naših potreb. Pozabili smo, da bi svetemu pustili, da je sveto, nedotakljivo, nedostopno. Jezus skušnjavca spomni na izrek iz Svetega pisma, da človek živi od vsake besede, »ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). Človekova resnična lakota je duhovna. Živimo lahko iz besed, ki jih govori Bog.

Druga skušnjava je zaznamovana s polaščanjem Boga. Zlorabljen naj bi bil za to, da dvigujemo lastno vrednost. Pri tej skušnjavi je najbolj nevarna zloraba svetopisemskih besed. Hudič skuša Jezusa z napotkom iz Psalmov, da bo Bog ukazal svojim angelom, naj ga nosijo na rokah. Človek lahko zlorabi Boga, da bi pridobil priznanje pri drugih ljudeh. V tem primeru ne gre za Boga, ampak le za lastni ego. Če pa se sveto zlorablja, se uniči to, kar je za človeka najbolj dragoceno. Ta nevarnost je danes zelo velika. Boga se zlorablja za lastni imidž. Uporablja se ga za utemeljevanje lastne zaverovanosti v svoj prav in za postavljanje nad druge. Jezus ni podlegel tej skušnjavi. Nasprotoval je z drugimi svetopisemskimi besedami: »Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga.« (Mt 4,7)

Tretja skušnjava je skušnjava moči. Hudič pokaže Jezusu kraljestva tega sveta. Jezus bi lahko postal gospodar vsega sveta, če bi padel pred hudiča in ga molil. Ta skušnjava je v mnogih pravljicah in zgodbah opisana kot pogodba s hudičem. Človek pridobi na moči, potem ko se zapiše hudiču. Toda takšna odločitev ima tudi svojo ceno. Človek izgubi svojo svobodo in pogosto tudi ljubezen. Postane hladen. V svoji duši umre. Matej vidi to skušnjavo kot najnevarnejšo. V svojem evangeliju želi Jezusa opisati kot tistega, ki se odpove vsej moči tega sveta, se nenasilno odziva na nasilje ljudi in prav na ta način v zaupanju nebeškemu Očetu ohranja svoje sinovstvo.

                                                                                 Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti


03 2020 krizev potKrižev pot

V postnem času bomo vsak petek in soboto pol ure pred sv. mašo molili križev pot. Naša molitev bo namenjena za duhovno prenovo Cerkve, za dobro duhovno pripravo na praznik Velike noči, ob tem pa bomo prosili, da bi tudi v tem letu kot kristjani poglobili odnos do sv. zakramentov iz katerih živimo. Molili bomo za naše prvoobhajance, birmance, mlade, za nove duhovne poklice, kakor tudi za bolnike in trpeče, ki svoje trpljenje že združujejo s Kristusovim trpljenjem. »Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem in vstajenjem svet odrešil.« Zato pridite, molimo!


Ob materinskem dnevu

Nikoli nisi bil z nobenim človekom tako eno, nikoli z nikomer tako povezan

kot z lastno materjo. Nosila te je, hranila, vzgajala – si meso njenega mesa,

kri njene krvi. Prave matere so čudovite, pa naj so izkušene ali še mlade,

ki so pravkar postale mame. Praviloma ničesar ne iznajdejo, naredijo pa neskončno več:

oblikujejo človeka za jutri.

Matere prinašajo v svet to, kar je najpomembnejše: ljubezen.

Bog ljubi vsakega otroka s srcem njegove matere. P. Bosmans, Živi vsak dan


Molitev otrok v »Tednu družine«

Dobri Jezus. Ob dnevu staršev te iskreno prosim, daj jim moči in neskončno ljubezen, da bodo lahko nas otroke vzgajali v dobre kristjane ter nikoli ne obupali nad nami. Nam pa nakloni pogum in pridno srce, da bomo s hvaležnostjo sprejemali njihov nauk in jim ljubezen tisočero vračali. Amen. AK


03 2020 post

Kaj naj torej

vsebuje moja postna oz. velikonočna spoved?

K vsaki spovedi spadajo izpraševanje vesti, kesanje, trden sklep, priznanje grehov in pokora.

      (KKC 1450–1460; 1490–1492; 1494)Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19

V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:

a) Kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev so izpraznjeni. Verniki se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižamo in pokleknemo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.

b) Pri pozdravu miru opustimo stisk roke.

c) Vernike lepo prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

Navodila veljajo do preklica!

Back to top