Navodila - Bogoslužje - Koronavirus COVID-19

naslovnica 21 09

pot 21 09Mr 7,31-37

Ob vstopu v novo

pastoralno leto….

»ODPRI SE!«

Ozdravljenje gluhonemega potrjuje napoved preroka Izaija, ki v prvem berilu pravi: »Bog sam pride in vas reši. Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro ušesa.«

Hans Urs von Balthasar, eden največji teologov našega časa, ob tem razmišlja: »Ne gre samo za ozdravljenje telesne hibe, ampak za prispodobo za izraelsko ljudstvo, ki dejansko predstavlja celotno človeštvo, ki je naglušno za Božjo besedo.« Ko je Jezus kot popotni učitelj rojakom govoril o skrivnostih Božjega kraljestva, je svoje govore pogosto končal z besedami: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!« »Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina!« se glasi eden od bogoslužnih spevov pred evangelijem. Naša srca morajo biti zorana zemlja, pripravljena sprejeti seme milosti, ki ga seje Bog. Če so trda kot kamnita tla, je vsaka setev brez pomena.

»Odprite vrata Kristusu!« je zaklical sveti papež Janez Pavel II., ko je leta 1978 nastopil službo prvega pastirja in učitelja Cerkve. Ta klic pomeni: Odprite se sočloveku! Odprite se Božji modrosti! Ljudje se preradi zapiramo v ozke kroge svojih družin, sorodnikov, prijateljev, enako mislečih, tistih, ki so nam enaki na družbeni lestvici.

Apostol Jakob nas v berilu opozarja na nevarnosti takšnega zapiranja, ki je zastrupljalo celo prvo krščansko skupnost. Apostolska dela poročajo, da so bili njeni člani enega duha in srca in da med njimi ni bilo reveža. Pa vendar ni bilo vse tako lepo in tudi ni v nobenem današnjem občestvu.

»Odpri svoje srce!« nas vabi Bog vsako jutro, ko odpremo oči. Bog se nam prvi odpira in želi, da bi se tudi mi ljubeče odprli drug drugemu. Treba je znati pozorno prisluhniti ljudem, ki z njimi živimo ali se z njimi srečujemo, potem pa izreči pravo besedo. Naj Bog blagoslovi novo šolsko, veroučno/pastoralno leto in našo skupno prihodnost z obiljem dušnega in telesnega zdravja!                      

Prim: S. Čuk, Misli srca


Ob župnijskem prazniku »Ruška nedelja«

Četrtek, 10.9.; 18.00 – molitev pred Najsvetejšim in sv. maša za blagoslov župnijskega praznika, naše župnije in kraja, v katerem živimo

Sobota, 11.9.; 10.00 – sv. maša za zdravje in blagoslov prihodnosti; priložnost za sv. spoved in prejem bolniškega maziljenja

                        18.00 – molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu

                       19.00 – sv. maša in prošnja procesija z Marijinim kipom za blagoslov v družinah, še posebej za tiste zakonce, ki ne morejo imeti otrok

Nedelja, 12.9.; 7.30 – sv. maša

                        10.00 – slovesna sv. maša, priložnost za sv. spoved, blagoslov obnovljenega oltarja sv. Florijana in sv. Roka s prošnjo za zdravje in Božje varstvo


ZAČETEK VEROUČNEGA LETA

Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 13. septembra. Urnik si lahko pogledate na oglasni deski in na spletni strani Župnije Ruše s 1. septembrom.


Oznanila:

1.9., začetek novega šolskega in pastoralnega leta

2.9., ob 19. uri v Rušah seja ŽPS

2.-4.9., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu

5.9., Teden vzgoje; molitev namenjena vsem vzgojiteljem

8.9., praznik Marijinega rojstva-mali šmaren 

11.-12.9., praznovanje župnijskega praznika »RUŠKA NEDELJA«     

13.9., začetek VEROUČNEGA LETA

24.9. praznik Antona Martina Slomška

26.9., SLOMŠKOVA NEDELJA

1.10., začetek rožnovenske pobožnosti

3.10., ob 10. uri družinska sv. maša za blagoslov v družinah ter blagoslov šolskih torb


slomsek 21 09Dobri Jezus!

Brezskrben počitniški čas je za nami. Pomagaj nam, da se bomo brez težav ponovno privadili na šolske obveznosti. Stoj nam ob strani, da bomo v šolo in iz nje hodili varno, s sošolci pa se razumeli in si medsebojno pomagali. Ohranjaj nas zdrave in nas ter vse ljudi obvaruj virusa, da bomo lahko spet z veseljem osvajali nova znanja in se lahko brezskrbno družili med seboj. Amen.

A. K

Nebeški oče!

Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in da bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu …

Blagri

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj so blagri tako pomembni?

 

blagri 2020 11

Kdor hrepeni po Božjem kraljestvu, ima pred očmi Jezusovo naštevanje prioritet – to so blagri.

(KKC 1716–1717, 1725–1726)

Bog je svojemu ljudstvu že od Abrahama naprej dajal obljube. Jezus te obljube prevzame, jim razširi pomen in naredi, da veljajo ne samo na zemlji, ampak tudi za nebesa. To stori s svojim življenjskim programom: Božji Sin postane ubog, da bi z nami delil naše uboštvo, veseli se z veselimi in joka z jokajočimi (Rim 12,15); ne uporablja sile, marveč kdor je udarjen na eno lice, naj hudobnežu nastavi še drugo (Mt 5,39); je milostljiv in miroljuben in tako kaže zagotovljeno pot v nebesa.

 

Kaj je večna blaženost?

Večna blaženost je gledati Boga in biti deležen Božje blaženosti.

(KKC 1720–1724, 1729)

V Bogu Očetu, Sinu in Svetem Duhu je življenje, veselje in občestvo brez konca. Biti sprejet v to občestvo bo nedoumljiva, brezmejna sreča za nas ljudi. Ta sreča je čisto darilo Božje milosti, kajti ljudje je sami po sebi ne moremo doseči, niti je zajeti v njeni veličini. Bog želi, da se že tu na zemlji odločimo za svojo srečo; da v svobodi izberemo Boga, ga nadvse ljubimo, delamo dobro in se po najboljših močeh izogibamo zlu.

Back to top