Navodila - Bogoslužje - Koronavirus COVID-19

naslovnica 09 2022

Ob vstopu v novo pastoralno leto….

Lk 16,19–31

slomšek nas vabi na pot vere

slomsek 09 22Vstopamo v novo šolsko, veroučno in pastoralno leto, obenem se že pripravljamo na obhajanje Slomškove nedelje. Vse to je znova lepa priložnost, da poglobimo naš odnos do Boga, vere in nenazadnje do našega prvega blaženega. Letos se želimo zaustaviti ob eni njegovih najbolj prepoznavnih kreposti, tj. ob veri, ki je luč na poti našega življenja. Blaženi A. M. Slomšek je bil človek globoke vere. Vera je bila navdih za vse njegovo delo. V Bogu in zaupanju vanj je videl smisel svojega življenja in poslanstva.

Imel je srečo, da je veličino in lepoto vere začutil že v domači družini. Vedno je bil staršem hvaležen za ta veliki dar, ki so mu ga posredovali. Prav zaradi tega je kot duhovnik in škof toliko besed namenil staršem in njihovi nalogi, in jih spodbujal, da skupaj z drugimi človeškimi krepostmi otrokom posredujejo tudi krepost vere.

Današnji čas zaznamuje veliko hrepenenje in teženje, da bi človek nekaj postal in nekaj imel. Vsak si želi ustvariti dobre pogoje za življenje. Skrb staršev, da otrokom želijo dati čim več možnosti, da razvijejo vse svoje talente, je v tem smislu do neke mere razumljiva. Toda zgodi se, da starši otroke vpisujejo v neštete krožke, misleč, da bodo lahko prek teh otrokovih dejavnosti uresničili sebe. Ob tem pa kateheza (verouk) in vzgoja za rast v veri večkrat stopata v ozadje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek si je zelo prizadeval, da bi najprej starši spoznali in sprejeli vero kot vrednoto in jo potem posredovali naprej svojim otrokom in vnukom. Zato pravi staršem, da »je vera največja dediščina, ki jo otroci prejmejo od svojih staršev«.

Naj nam obhajanje Slomškove nedelje pomaga, da bomo krepost vere odkrivali kot prvo med vrednotami. Vero, kot luč na pot našega življenja in naše prihodnosti, kot dar in kot priložnost za naše kvalitetnejše in srečnejše življenje. Sprejeti Boga, iti po poti vere, ne pomeni odpovedati se osebni svobodi in na račun vere nekaj izgubiti. Obratno. V luči vere postane vse osvetljeno z novo, pravo lučjo! Vendar je potrebno, da naredimo korak k veri. To pa pomeni, da moramo izstopiti iz sebe. Pot k Bogu, pot vere je tako vedno pot, povezana s ponižnostjo in spreobrnjenjem.                                                                                     Prim: E. Mozetič

 


Ob župnijskem prazniku »Ruška nedelja«

Sreda, 7.8.; 18.00 – pogovorni večer na temo Kaplani (ja) 

Četrtek, 8.9.;  18.00 - molitev pred Najsvetejšim in sv. maša za blagoslov župnijskega praznika, naše župnije in kraja, v katerem živimo

Petek, 9.9.; 17.30 - srečanje mladih,  molitev pred Najsvetejšim in sv. maša  za nove duhovne poklice in blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu

Sobota, 11.9.; 10.00 - sv. maša za zdravje in blagoslov prihodnosti; priložnost za sv. spoved in prejem bolniškega maziljenja

                       19.00 - sv. maša in prošnja procesija z Marijinim kipom za blagoslov v družinah, še posebej za tiste zakonce, ki ne morejo imeti otrok

Nedelja, 12.9.; 7.30 - sv. maša

                       10.00 - slovesna sv. maša ob prazniku Marijinega imena


RUŠKO NEDELJO praznujemo že od leta 905, preko 1000 let. To res bogato dediščino obhajamo,  slavimo, ohranjamo v spominu tudi s strokovnimi srečanji. Letošnji domoznanski pogovor smo poimenovali KAPLANI(JA).

Srečanje bo na predvečer praznika Marijinega rojstva - malega šmarna, v SREDO, 7. septembra 2022 ob 18.uri v prostorih župnišča.

Uvodoma bodo spregovorili:

Robert Senčar: Ruška župnija danes (in v perspektivi),

mag. Lilijana Urlep: Kako so se kaplani zapisali v zgodovino,

Vili Rezman: Ruško naselbinsko jedro skozi čas.

Vabimo tudi nekdanje ruške duhovnike in poznavalce naše preteklosti ter druge zainteresirane, da se nam pridružijo v razmišljanju.

Lepo vabljeni in dobrodošli!


Oznanila:

1.9., začetek novega šolskega in pastoralnega leta

1.-3.9., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu

4.-11.9., Teden vzgoje; molitev namenjena vsem vzgojiteljem

8.9., praznik Marijinega rojstva-mali šmaren 

7.-11.9., praznovanje župnijskega praznika »RUŠKA NEDELJA«     

12.9., začetek VEROUČNEGA LETA

24.9. praznik Antona Martina Slomška

25.9., SLOMŠKOVA NEDELJA

1.10., začetek rožnovenske pobožnosti

2.10., ob 10. uri družinska sv. maša za blagoslov v družinah ter blagoslov šolskih torb


ZAČETEK VEROUČNEGA LETA

Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 12. septembra. Urnik si lahko pogledate na oglasni deski in na spletni strani Župnije Ruše s 1. septembrom.


Dar za sv. maše; od 1. septembra dalje znaša dar za mašni namen 23 €, kakor so sklenili škofje na redni seji škofovske konference. Obenem velik Bog lonaj za vsak vaš dar, predvsem pa za namene pri sv. mašah!


Nebeški oče!

Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in da bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo.

To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …

Back to top