MOLITEV V ŽUPNIJSKI CERKVI

S ponedeljkom, 4.1.2021, ponovno uvajamo bogoslužje (lahko pridemo k sv. maši), upoštevajoč navodila, ki so jih škofje sprejeli 18.12.2020:

1. Glede na predpise je v naši župnijski cerkvi lahko hkrati 15 oseb oz. družin ali članov istega gospodinjstva.   

2. V cerkev prihajamo samo zdravi.

3. Vsak, ki stopi v cerkev, je sam odgovoren za svoje zdravje in disciplino.

4. Maska je obvezna, razdalja med verniki (razen iz iste družine) je minimalno 1,5 metra. Zasedemo samo označena mesta.

5. Pred in po sv. maši ni dovoljeno druženje v cerkvi ali na prostoru pred cerkvijo.

6. Za sv. obhajilo ostanemo na svojih mestih in duhovniku nakažemo, da želimo prejeti sv. obhajilo.

7. Med bogoslužjem trenutno ni skupnega petja; sodeluje samo organist.

8. Za obisk sv. maše med delavniki ni potrebno prej napovedati svojega prihoda.

9. Za obisk sv. maše ob nedeljah je potrebno prej napovedati svoj prihod; 02/661 50 71, 031/587-955.

10. Po navodilih  lahko namesto v nedeljo  obiščemo sv. mašo med tednom.

jaslice pred cerkvijo 

Jaslice pred cerkvijo v Rušah

Na prostoru za tisk vzemite božično številko 'Družine', 'Ognjišče', 'Marijanski koledar', položnice Karitas ter župnijsko glasilo 'Shalom'.


VEROUK DO NADALJNJEGA POTEKA NA DALJAVO


 

naslovnica 01 21

sv pismo 21Ob nedelji Svetega pisma;

Kako prav beremo Sveto pismo?

Sveto pismo beremo prav, če ga beremo molitveno, se pravi s pomočjo Svetega Duha, pod katerega vplivom je nastalo. Je Božja beseda in vsebuje odločilna Božja sporočila nam.

(KKC 109–119, 137)

Biblija je kot eno dolgo Božje pismo, namenjeno vsakemu izmed nas. Zato moram Svete spise sprejemati z veliko ljubeznijo in spoštovanjem: najprej velja to, da je treba Božje pismo resnično brati, to pomeni, da si ne izbiram posameznosti in ne prezrem celote. Celoto moram potem razlagati z ozirom na njeno srčiko in skrivnost: Jezusa Kristusa, o katerem govori celotna Biblija, tudi Stara zaveza. Svete spise moram torej brati v isti živi veri Cerkve, iz katere so nastali.

Moremo s svojim razumom spoznati Boga?

Da, človekov razum more z gotovostjo spoznati Boga.

(KKC 31–36, 44–47)

Svet ne more imeti svojega izvora in cilja v samem sebi. V vsem, kar obstaja, je več, kot vidimo. Urejenost, lepota in razvoj sveta kažejo prek sebe in na Boga. Vsak človek je odprt za resnico, dobroto in lepoto. V sebi sliši glas vesti, ki ga sili k dobremu in ga opominja pred zlom. Kdor razumno zasleduje to sled, najde Boga.

Dobri Jezus!

Pričenjamo novo koledarsko leto. Zaupno se obračamo k tebi s prošnjo, da bi nas spremljal na vseh naših poteh. Dajaj nam zdravja, vlivaj moči za opravljanje službenih, šolskih in drugih nalog, hkrati pa nas po dobrih ljudeh, ki nas obdajajo, vzpodbujaj, da ostanemo prijatelji med seboj in s teboj. Blagoslavljaj naše družine, tvoja in naša nebeška Mati pa naj nam bo v oporo, ko se bomo znašli pred preizkušnjami. Vlivaj nam moči, da bomo vztrajali v dobrem, četudi bo to od nas zahtevalo velik napor.

Veselimo se novih spoznanj, ki nam jih bo prineslo naslednjih 365 dni. Naj čutimo, da si ob nas danes in sleherni dan, ki ga prinaša to leto. Amen.

A.K.


KAKŠEN KRALJ PA SEM JAZ?  Mt 2,1–12

Danes, dva tedna po božični noči, nam stopa pred oči drugo dejanje božičnega dogajanja. Trije modri so iskali »judovskega kralja«, Odrešenika, »vodnika, ki bo pasel Božje ljudstvo«. Niso ga našli na Herodovem dvoru v Jeruzalemu, ampak v hiši v Betlehemu, kjer so »zagledali dete z Marijo, njegovo materjo«. V Marijinem otroku so prepoznali Božjega Sina, se mu poklonili in ga obdarovali.

Pastirji, predstavniki obrobnih, revnih, odrinjenih …, ki so najniže na družbeni lestvici, so prišli pred Jezusa goloroki in ob njem odkrili svoje dostojanstvo. Nasprotno pa »trije kralji«, modri, predstavljajo ljudi, ki so na vrhu družbene lestvice. Poosebljajo namreč modrost, vednost in znanost tistega časa, pa tudi izjemno bogastvo in razkošje. Tega ne sklepamo le iz darov, ki so jih položili pred dete in Marijo, marveč tudi po tem, da so jih lahko prinesli s seboj. Zato so morali imeti oboroženo spremstvo, saj potovanje ob vseh razbojniških tolpah drugače ni bilo varno in bi jih že za prvim ovinkom oropali. Tej trojki, ki je imela v svojih rokah moč – se pravi znanje,…, oblast – to ne zamegli uma tako kakor kralju Herodu. Vse, kar imajo, položijo pred Marijinega otroka, ker v njem prepoznajo in priznajo Božjega Sina. Ob tem pa podobno kakor prej pastirji tudi oni sami odkrijejo svojo resnično veličino. Ta ni v tem, da imajo »vso moč tega sveta«, ampak v tem, da so tudi sami Božji sinovi.

Ravnanje treh modrih nam razodeva, da svoje veličine – človeškosti in Božjosti – ni mogoče odkriti drugače, kakor da smo pred Bogom praznih rok, ker njegove darove, ki smo jih v obilju prejeli, delimo s potrebnimi.

Tisti, ki imamo moč in oblast, pa naj bo to v družini ali službi, Cerkvi ali družbi, se lahko obnašamo ali kakor »trije kralji« ali kakor Herod. Svojo moč in avtoriteto lahko izvajamo s služenjem ali pa gospodovanjem in uveljavljenjem svoje volje. Katero opcijo bomo izbrali?

D. Ocvirk


Na začetku novega leta 2021 se zahvaljujem vsem sodelavcem pri bogoslužju: ministrantom, bralcem Božje besede, pevcem, zborovodkinji in organistki ter kitaristoma za vodenje družinskega pevskega zbora. Hvala katehetom, animatorjem, članom Župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta ter sodelavcem pri Župnijski karitas. Hvala vsem, ki skrbite za urejenost, čistost in krašenje župnijske cerkve, cerkve na Smolniku, pokopališke cerkve, župnišča in okolice. Hvala za darove za sv. maše in darove za potrebe župnije in obnovitvenih del ter za tihe molitve in žrtve. Bodimo tudi v tem letu dobri sodelavci v blagor naše župnije in vse Cerkve.     

župnik


S ponedeljkom, 4.1.2021, ponovno uvajamo bogoslužje (lahko pridemo k sv. maši), upoštevajoč navodila, ki so jih škofje sprejeli 18.12.2020:

1. Glede na predpise je v naši župnijski cerkvi lahko hkrati 15 oseb oz. družin ali članov istega gospodinjstva.   

2. V cerkev prihajamo samo zdravi.

3. Vsak, ki stopi v cerkev, je sam odgovoren za svoje zdravje in disciplino.

4. Maska je obvezna, razdalja med verniki (razen iz iste družine) je minimalno 1,5 metra. Zasedemo samo označena mesta.

5. Pred in po sv. maši ni dovoljeno druženje v cerkvi ali na prostoru pred cerkvijo.

6. Za sv. obhajilo ostanemo na svojih mestih in duhovniku nakažemo, da želimo prejeti sv. obhajilo.

7. Med bogoslužjem trenutno ni skupnega petja; sodeluje samo organist.

8. Za obisk sv. maše med delavniki ni potrebno prej napovedati svojega prihoda.

9. Za obisk sv. maše ob nedeljah je potrebno prej napovedati svoj prihod; 02/661 50 71, 031/587-955.

10. Po navodilih  lahko namesto v nedeljo  obiščemo sv. mašo med tednom.


Statistika za leto 2020

V oklepajih so podatki za primerjavo z letom 2019

Krščenih je bilo 29 (40)

15 dečkov in 14 deklic

- iz cerkvenih zakonov 5 

- iz civilnih zakonov 5

- izvenzakonskih 19

Cerkvenih porok je bilo 7 (11)

Cerkvenih pogrebov je bilo 84 (63)

               Umrlo je 40 moških in 44 žensk

K prvemu sv. obhajilu je pristopilo 14 otrok (16)

Zakrament sv. birme je prejelo 18 otrok in 1. odrasel

Razdeljenih je bilo 5.000 obhajil


Obnovitvena dela v letu 2020

Novo platno za projekcijo v župnijski cerkvi, ureditev razsvetljave na podstrešju župnijske cerkve, ureditev župnijske knjižnice, začetek obnove Florjanovega oltarja.

Blagri

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj so blagri tako pomembni?

 

blagri 2020 11

Kdor hrepeni po Božjem kraljestvu, ima pred očmi Jezusovo naštevanje prioritet – to so blagri.

(KKC 1716–1717, 1725–1726)

Bog je svojemu ljudstvu že od Abrahama naprej dajal obljube. Jezus te obljube prevzame, jim razširi pomen in naredi, da veljajo ne samo na zemlji, ampak tudi za nebesa. To stori s svojim življenjskim programom: Božji Sin postane ubog, da bi z nami delil naše uboštvo, veseli se z veselimi in joka z jokajočimi (Rim 12,15); ne uporablja sile, marveč kdor je udarjen na eno lice, naj hudobnežu nastavi še drugo (Mt 5,39); je milostljiv in miroljuben in tako kaže zagotovljeno pot v nebesa.

 

Kaj je večna blaženost?

Večna blaženost je gledati Boga in biti deležen Božje blaženosti.

(KKC 1720–1724, 1729)

V Bogu Očetu, Sinu in Svetem Duhu je življenje, veselje in občestvo brez konca. Biti sprejet v to občestvo bo nedoumljiva, brezmejna sreča za nas ljudi. Ta sreča je čisto darilo Božje milosti, kajti ljudje je sami po sebi ne moremo doseči, niti je zajeti v njeni veličini. Bog želi, da se že tu na zemlji odločimo za svojo srečo; da v svobodi izberemo Boga, ga nadvse ljubimo, delamo dobro in se po najboljših močeh izogibamo zlu.

Back to top