COVID - 19

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše z ljudstvom; duhovniki darujemo svete maše vsak dan po sprejetih-dogovorjenih namenih, vendar zasebno.
V tem času lahko svete maše spremljamo preko radija in televizije:
TV Exodus - vsak dan ob 12.00 (ponovitve 6.00, 18.00 in 24.00)
Ognjišče - vsak delavnik ob 19.00 in v nedeljo ob 10.00
V nedeljo ob 10.00 - TV Slovenija, program ARS in Ognjišče
 
V tem času bo naša cerkev odprta ob četrtkih med 16.30 in 17.30 in ob nedeljah med 8. in 9. uro, ko smo lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšem za naš skupni blagor ter dušno in telesno zdravje. Možnost prejema sv. obhajila bo pred sklepnim blagoslovom.
 
Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset (10) vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

 

VEROUK DO NADALJNJEGA POTEKA NA DALJAVO

oktober 2020 naslovnica

MESEC ROŽNEGA VENCA

oktober2020 rozniMesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice – duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz »najlepših jesenskih rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.

Že več kot štiristo let obhajamo poseben praznik Rožnovenske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. oktober2020 marijaLeta 1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po robu, vse verne ljudi pa je prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere Božje.

7. oktobra  1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik »Marije Zmagovalke«.

Gregor XIII. je spominski dan dal preimenovati v »praznik naše ljube Gospe rožnega venca«, papež Leon XIII. pa je celoten mesec oktober razglasil za mesec rožnega venca.

Prim: Svetnik za vsak dan II.

 


Mt 22,15–21

Ob misijonski nedelji: »Vsi smo misijonarji«

»Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem slišal, da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se posvečajo evangelizaciji,« je z bridkostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. svetovni misijonski dan. Na današnjo nedeljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov učenec oznanjevalec njegovega evangelija.

Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska potovanja, poudarja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je izrecno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje o Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim z besedo, še bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, ki naj bi nas povezovala. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih razmerah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpirati z molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega namena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča.

Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija!

Prim: S. Čuk, Misli srca


Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini,

s sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini.  (Iz 25,6)


Kakšen je raj?«

Temu vprašanju se ne moremo upirati, tudi če vemo, da raj ni kakšen kraj, temveč način bivanja. Je Bog. Sveto pismo govori o raju v različnih prispodobah, ne zato, da bi si ga tako predstavljali, temveč da bi zaslutili, kaj je.

Ena najlepših je prispodoba velike gostije za vsa ljudstva. Govori nam, da raj pomeni okušati, za vedno in na najvišji možni stopnji, tisto srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi njene prazničnosti, prijateljskega vzdušja in vedrega razpoloženja. Ta prispodoba je še posebej pomeljiva, ker je Jezus izbral prav gostijo kot znamenje in pripomoček za svojo navzočnost, navzočnost vstalega od mrtvih, »prebivalca« raja med nami. Vsaka sveta maša je odblisk nebes in vabilo, naj življenje spremenimo v raj, tako da vnesemo vanj prvine gostije: bratstvo, mir, praznovanje. Še več: vsaka sveta maša je kos opeke za raj. Ko se hranimo z vstalim Kristusom, vnašamo v sebe in v svoje življenje vnaprejšnje okušanje raja, ki nas čaka.

Prim: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj


Oznanila:

Z mesecem oktobrom so večerne sv. maše ob 17. uri

Molitev pred Najsvetejšim je vsak četrtek pol ure pred sv. mašo.

1.10., začetek rožnovenske pobožnosti; vabljeni k molitvi rožnega venca vsak dan pred sv. mašo

1.-3.10., obhajamo prvi četrtek, petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu.

4-11.10., teden za življenje; ob 10. uri družinska sv. maša za blagoslov v družinah; še posebej v tem tednu tudi radi molimo za blagoslov prihodnosti ter dušno in telesno zdravje   

18.10., MISIJONSKA NEDELJA

31.10., zaključek rožnovenske pobožnosti; pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim


Molitev v naglici

Ljubi Bog, danes je dan, kot so mnogi: en termin preganja drugega, vsak hoče nekaj od mene in nimam časa, da bi zadihal.

Toda sedaj je čas: sedaj si na vrsti ti! Kako dobro, da me poznaš in me ljubiš, četudi sam tega vedno ne zmorem. Kako dobro, da me ne pozabiš, četudi te sam v zmešnjavi svojega življenja skoraj pozabim.

Kako dobro, da vedno hodiš z menoj, četudi te spotoma kje pustim. Kako dobro, da mi kažeš pot,  četudi se tako težko odločam. Kako dobro, da želiš biti moj cilj,  četudi popolnoma izgubim orientacijo.

Naglica se za trenutek ustavi pred vrati, svet za trenutek umolkne – obrnem se k tebi in rečem: Hvala Bogu.

Back to top