Umetnina zase so orgle iz leta 1753. Z njimi so se v umetnostno preteklost cerkve zapisali celjski orgelski mojster Janez Janeschek, z dognanimi kipi, posebej z likom kralja Davida, mariborski kipar Jožef Straub, prav tako pomembno ime v štajerskem baročnem kiparstvu, in že omenjeni Dominik Cocconi. Slednji je leta 1755 zlatil orgle in na orgelsko omaro naslikal sv. Gregorja in sv. Cecilijo.

orgle ruse

Orgle in pevska empora

 orgle1orgle slika

Back to top