V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Oče naš, ki si v
nebesih, posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se
tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
 
Zdrava Marija,
milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in
blagoslovljen je sad tvojega telesa,
Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi
za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
 
 
Verujem v Boga Očeta
vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina
njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha,
rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob
položen; šel pred pekel,
tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na
desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.
(Apostolska vera)
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako
zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
 
Angel Gospodov je oznanil Mariji
in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija ...
Glej dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija ...
In Beseda je meso postala
in med nami prebivala. Zdrava Marija ...
Prosi za nas sveta božja porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina.
Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k
slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, * (v velikonočnem času namesto Angel Gospodov)
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel,
aleluja, *
prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica
Marija, aleluja, *
ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo.
Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil
človeštvo.
Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje
večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
 
Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj v
naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša Gospa, naša srednica, naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči.
 
O Gospa moja,
o Mati moja,
tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem,
ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa,
svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati,
varuj me,
brani me kakor svojo last in posest.
Amen.
 
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih
ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče,
Sveti Duh nas
razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem
Gospodu. Amen.
 
Tebe ljubim, Stvarnik moj,
ti si ohranil me nocoj;
tebi delo posvetim,
dušo in telo izročim.
O Marija, vodi me po
nedolžni poti
in ob smrti pridi mi
z Jezusom naproti.
 
Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me.
Amen.
 
O Jezus, blagoslovi me,
odpusti grehe moje;
po svoji ljubi
Materi me sprejmi v srce svoje.
Naj v tvojem svetem varstvu spim,
v ljubezni tvoji se zbudim;
in v zadnji uri milost daj,
da pridem k tebi v sveti raj.
Vse dobro staršem vračaj,
v nebesih jim poplačaj.
In vernih duš usmili se,
da bodo tebe gledale.
Moj Bog, žal mi
je, da sem grešil in žalil tebe,
ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal.
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
 
Spravna molitev
Bog bodi hvaljen.
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno
bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v
najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti
ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.
 
Rožni venec
Kako molimo:
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija
s prošnjami.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostmi. Slava Očetu.
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja,
privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste,
ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
 
1. Veseli del (ponedeljek in sobota)
Prošnje:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžge ljubezen.
Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki siga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.
 
2. Svetli del (četrtek)
Prošnje:
1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.
Skrivnosti
1. ki je bil krščen v Jordanu.
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. ki je oznanjal božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.
 
3. Žalostni del (torek in petek)
Prošnje:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.
Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.
 
4. Častitljivi del (sreda in nedelja)
Prošnje:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Back to top