Cerkev Bičanega Zveličarja na sedanjem pokopališču so v letih 1804 do 1809 iz prvotne kapele povečali v večjo stavbo. Leta 1828 so jo podaljšali s korom in ji nadzidali zvonik.

pokopalisce1

Cerkev bičanega Zveličarja

Na zunaj se nam cerkev predstavi predvsem z razčlenjeno fasado s portalom in z v višino nadaljujočim se stolpom. Ostenje stavbe je preprosto, vanj pa je vzidanih več nagrobnikov. Notranjščina cerkve je enoladijski prostor z apsido, ki ga prekriva banjast obok, stene pa poživljajo pilastri. Prezbiterij je dekorativno poslikan, upodobljena sta sv. Magdalena in sv. Peter. Oltar sestavljajo trije baldahini, ob nastavku pa sta obhodna loka. Pred osrednjim baldahinom je v niši kip Kristusa ob sramotilnem stebru, v stranskih nišah sta kipa sv. Barbare in sv.Janeza Krstnika. Umetnostno pozornost vzbudi predvsem lik Kristusa, ki je delo izurjenega rezbarja iz 18. stoletja; po izročilu naj bi delo izviralo z Bavarskega. Od ostale opreme izstopa slika Snemanje s križa, datirana z letnico 1744 in ubrana v kontrastnih barvah. Omeniti velja še oljni oltarni podobi Jezusa in Marije z nemškim in slovenskim napisom.

Blagri

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj so blagri tako pomembni?

 

blagri 2020 11

Kdor hrepeni po Božjem kraljestvu, ima pred očmi Jezusovo naštevanje prioritet – to so blagri.

(KKC 1716–1717, 1725–1726)

Bog je svojemu ljudstvu že od Abrahama naprej dajal obljube. Jezus te obljube prevzame, jim razširi pomen in naredi, da veljajo ne samo na zemlji, ampak tudi za nebesa. To stori s svojim življenjskim programom: Božji Sin postane ubog, da bi z nami delil naše uboštvo, veseli se z veselimi in joka z jokajočimi (Rim 12,15); ne uporablja sile, marveč kdor je udarjen na eno lice, naj hudobnežu nastavi še drugo (Mt 5,39); je milostljiv in miroljuben in tako kaže zagotovljeno pot v nebesa.

 

Kaj je večna blaženost?

Večna blaženost je gledati Boga in biti deležen Božje blaženosti.

(KKC 1720–1724, 1729)

V Bogu Očetu, Sinu in Svetem Duhu je življenje, veselje in občestvo brez konca. Biti sprejet v to občestvo bo nedoumljiva, brezmejna sreča za nas ljudi. Ta sreča je čisto darilo Božje milosti, kajti ljudje je sami po sebi ne moremo doseči, niti je zajeti v njeni veličini. Bog želi, da se že tu na zemlji odločimo za svojo srečo; da v svobodi izberemo Boga, ga nadvse ljubimo, delamo dobro in se po najboljših močeh izogibamo zlu.

Back to top