COVID - 19

V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše z ljudstvom; duhovniki darujemo svete maše vsak dan po sprejetih-dogovorjenih namenih, vendar zasebno.
V tem času lahko svete maše spremljamo preko radija in televizije:
TV Exodus - vsak dan ob 12.00 (ponovitve 6.00, 18.00 in 24.00)
Ognjišče - vsak delavnik ob 19.00 in v nedeljo ob 10.00
V nedeljo ob 10.00 - TV Slovenija, program ARS in Ognjišče
 
V tem času bo naša cerkev odprta ob četrtkih med 16.30 in 17.30 in ob nedeljah med 8. in 9. uro, ko smo lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšem za naš skupni blagor ter dušno in telesno zdravje. Možnost prejema sv. obhajila bo pred sklepnim blagoslovom.
 
Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset (10) vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

 

VEROUK DO NADALJNJEGA POTEKA NA DALJAVO

Marijino cerkev na Smolniku na Pohorju so zgradili med leti 1859 in 1861. Stavba je v tlorisu ortogonalne oblike s prizidanim vhodnim delom in prezbiterijem, izstopa pa v zunanjščini zaradi poudarjene fasade s portalom, razgibanega čela in zvonika s piramidasto streho. Notranjščina se nam odpira v kupolasto obokan in s pilastri obdan centralni prostor. V prezbiteriju je naslikana oltarna arhitektura, kjer sta ob stebrih upodobljena sv. Anton Padovanski in sv. Luka, v središču naslikanega nastavka pa je oljna podoba Brezmadežne. Dejanski oltar predstavlja menza s tabernakljem, ki ga krasijo klasje, grozdje in na vrhu Jagnje božje na knjigi s sedmerimi pečati. Tabernakelj častita na volutah klečeča putta. Gre za pobaročno delo 19. stoletja, ki pa dosledno ponavlja značilnosti izvirnega baroka. Angela oddaljeno spominjata na dela kiparja F. K. Reissa iz prve polovice 18. stoletja.

2448 v

Marijina cerkev na Smolniku

Tudi prižnica ponavlja izročila baroka, njen vhod k stopnišču je okrašen z Marijinim monogramom, izdelan v baročni maniri, ornamentika na prižnici pa kaže že predelane vzorce nekdanjih baročnih dekoracij. Omeniti je še dva kipa - sv. Janeza Evangelista in sv. Jakoba, ki sta najbrž izdelek Ijudskega rezbarja zgodnjega 19. stoletja. Tudi nekaj slik v cerkvi izvira iz 19. in 20. stoletja. Leta 1861 je cerkev posvetil A.M. Slomšek.

Back to top