Marijino cerkev na Smolniku na Pohorju so zgradili med leti 1859 in 1861. Stavba je v tlorisu ortogonalne oblike s prizidanim vhodnim delom in prezbiterijem, izstopa pa v zunanjščini zaradi poudarjene fasade s portalom, razgibanega čela in zvonika s piramidasto streho. Notranjščina se nam odpira v kupolasto obokan in s pilastri obdan centralni prostor. V prezbiteriju je naslikana oltarna arhitektura, kjer sta ob stebrih upodobljena sv. Anton Padovanski in sv. Luka, v središču naslikanega nastavka pa je oljna podoba Brezmadežne. Dejanski oltar predstavlja menza s tabernakljem, ki ga krasijo klasje, grozdje in na vrhu Jagnje božje na knjigi s sedmerimi pečati. Tabernakelj častita na volutah klečeča putta. Gre za pobaročno delo 19. stoletja, ki pa dosledno ponavlja značilnosti izvirnega baroka. Angela oddaljeno spominjata na dela kiparja F. K. Reissa iz prve polovice 18. stoletja.

2448 v

Marijina cerkev na Smolniku

Tudi prižnica ponavlja izročila baroka, njen vhod k stopnišču je okrašen z Marijinim monogramom, izdelan v baročni maniri, ornamentika na prižnici pa kaže že predelane vzorce nekdanjih baročnih dekoracij. Omeniti je še dva kipa - sv. Janeza Evangelista in sv. Jakoba, ki sta najbrž izdelek Ijudskega rezbarja zgodnjega 19. stoletja. Tudi nekaj slik v cerkvi izvira iz 19. in 20. stoletja. Leta 1861 je cerkev posvetil A.M. Slomšek.

Blagri

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj so blagri tako pomembni?

 

blagri 2020 11

Kdor hrepeni po Božjem kraljestvu, ima pred očmi Jezusovo naštevanje prioritet – to so blagri.

(KKC 1716–1717, 1725–1726)

Bog je svojemu ljudstvu že od Abrahama naprej dajal obljube. Jezus te obljube prevzame, jim razširi pomen in naredi, da veljajo ne samo na zemlji, ampak tudi za nebesa. To stori s svojim življenjskim programom: Božji Sin postane ubog, da bi z nami delil naše uboštvo, veseli se z veselimi in joka z jokajočimi (Rim 12,15); ne uporablja sile, marveč kdor je udarjen na eno lice, naj hudobnežu nastavi še drugo (Mt 5,39); je milostljiv in miroljuben in tako kaže zagotovljeno pot v nebesa.

 

Kaj je večna blaženost?

Večna blaženost je gledati Boga in biti deležen Božje blaženosti.

(KKC 1720–1724, 1729)

V Bogu Očetu, Sinu in Svetem Duhu je življenje, veselje in občestvo brez konca. Biti sprejet v to občestvo bo nedoumljiva, brezmejna sreča za nas ljudi. Ta sreča je čisto darilo Božje milosti, kajti ljudje je sami po sebi ne moremo doseči, niti je zajeti v njeni veličini. Bog želi, da se že tu na zemlji odločimo za svojo srečo; da v svobodi izberemo Boga, ga nadvse ljubimo, delamo dobro in se po najboljših močeh izogibamo zlu.

Back to top