Navodila - Bogoslužje - Koronavirus COVID-19

Praznik župnije: 12. september

marija1aBožja Mati Marija je na zemlji vedno živela v trdni veri in povezanosti z Bogom. Prav v tej moči in zaupanju Bogu in njegovi volji, je mogla sprejeti Božji načrt, da postane Božja Mati in takrat izreči tiste pomenljive besede: "Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi." (Lk 1,38)

Marija je Jezusa spremljala vse od začetka njegovega življenja. Postala je njegova mati, bila je priča njegovega prvega čudeža v Kani galilejski, z njim pa je bila tudi v trpljenju saj beremo v evangeliju po Janezu, da je "poleg Jezusovega križa stala njegova mati.

Ko je Jezus zagledal svojo mater in zraven nje učenca... je rekel materi: Žena, glej tvoj sin! Potem je rekle učencu: "Glej tvoja mati! (prim. Jn 19,25-27). Po teh besedah in na tem mestu, na Kalvariji, kjer je Jezus s svojo smrtjo na križu in vstajenjem od mrtvih odrešil vse ljudi, Marija postane tudi naša mati.

Zato želimmarija2ao v dneh, ko obhajamo naše župnijsko žegnanje, še na poseben način biti povezani z Božjo Materjo Marijo, ki je naša mati.

Tako kot je spremljala svojega Sina našega Gospoda Jezusa Kristusa, tudi nas spremljala na vsakem koraku.

Z nami deli veselje, uspehe in srečo, z nami pa je še na poseben način takrat, ko se srečamo s trpljenjem.

Prav zato smo znova povabljeni, da se ji posvetimo, ter na ta način obnovimo svojo zvestobo Bogu.

V njeno varstvo in priprošnjo izročimo sebe, naše družine, naš narod in domovino s prošnjo, naj nas sprejme v varstvo in izroči Jezusu.

Blagri

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj so blagri tako pomembni?

 

blagri 2020 11

Kdor hrepeni po Božjem kraljestvu, ima pred očmi Jezusovo naštevanje prioritet – to so blagri.

(KKC 1716–1717, 1725–1726)

Bog je svojemu ljudstvu že od Abrahama naprej dajal obljube. Jezus te obljube prevzame, jim razširi pomen in naredi, da veljajo ne samo na zemlji, ampak tudi za nebesa. To stori s svojim življenjskim programom: Božji Sin postane ubog, da bi z nami delil naše uboštvo, veseli se z veselimi in joka z jokajočimi (Rim 12,15); ne uporablja sile, marveč kdor je udarjen na eno lice, naj hudobnežu nastavi še drugo (Mt 5,39); je milostljiv in miroljuben in tako kaže zagotovljeno pot v nebesa.

 

Kaj je večna blaženost?

Večna blaženost je gledati Boga in biti deležen Božje blaženosti.

(KKC 1720–1724, 1729)

V Bogu Očetu, Sinu in Svetem Duhu je življenje, veselje in občestvo brez konca. Biti sprejet v to občestvo bo nedoumljiva, brezmejna sreča za nas ljudi. Ta sreča je čisto darilo Božje milosti, kajti ljudje je sami po sebi ne moremo doseči, niti je zajeti v njeni veličini. Bog želi, da se že tu na zemlji odločimo za svojo srečo; da v svobodi izberemo Boga, ga nadvse ljubimo, delamo dobro in se po najboljših močeh izogibamo zlu.

Back to top